Privacy

Privacy-verklaring

Deze website is bedoeld om informatie te verschaffen over Jan van Vegchel en Journalist & Recht en heeft niet als doel om informatie over jou te verzamelen.

Als je mij persoonsgegevens verstrekt door het contactformulier in te vullen, zal ik die gegevens enkel gebruiken om contact met je op te nemen.

Ik zal de verstrekte gegevens na twee maanden verwijderen, tenzij we dan nog in contact zijn.

Ik zal de versterkte gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij ik je daar vooraf toestemming voor heb gevraagd. Wel gebruikt deze website Google Analytics.

Je hebt het recht om de verstrekte gegevens in te zien, te verbeteren en (voortijdig) te laten wissen.

Je hebt altijd het recht een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over bovenstaande of hoe ik omga met je persoonsgegevens dan kan je me (=Jan van Vegchel) altijd mailen (info@janvanvegchel.nl) of bellen (06-11774557).

Het doorlinken naar een andere site vanaf deze website of het gebruik van social media vanaf deze website is geheel voor eigen risico. Ik weet niet welke persoonsgegevens ze van jou gebruiken of wat ze ermee doen.